Autobusu reisi 2018./2019.m.g.

RĪTA REISS GULBENE – SKOLA – KALNIENA – SKOLA
Gulbene, Alkšņu iela 10 07:15
Gulbene, Blaumaņa iela 28 07:23
Vīkšņi 07:34
Eglīši 07:36
Silmalas 07:39
Antani 07:41
Stradi-1 07:43
Medņi 07:50
Stāmerienas pagrieziens 07:52
Lāčplēši 07:55
Stāmerienas pamatskola 07:59
Ikteri 08:08
Beļavas pagasts, Naglene 08:16
Priednieku skola 08:29
Kalniena 08:35
Punakrogs 08:41
Stāmerienas pamatskola 08:46
RĪTA REISS LITENE – SKOLA
Litene, Miezīši 08:10
Litene, Litene 3 08:13
Litene, Skola 08:16
Stūrastas 08:27
Jaunputrāni 08:30
Putrāni-3 08:32
Stāmerienas pamatskola 08:38
REISI UZ MĀJĀM
Stāmerienas pamatskola 15:58
 Lāčplēši 16:02
Stāmerienas pagrieziens 16:03
Medņi 16:07
Stradi 16:15
Antani 16:17
Silmalas 16:18
Eglīši 16:20
Vīkšņi 16:22
Gulbene, Blaumaņa iela 15 16:33
Gulbene, Alkšņu iela 10 16:40
REISS UZ MĀJĀM SKOLA – KALNIENA – LITENE
Stāmerienas pamatskola 15:44
Punakrogs 15:50
Kalniena 15:56
Priednieku skola 16:02
Beļavas pagasts, Naglene 16:15
Ikteri 16:23
Stāmerienas pamatskola 16:32
Putrāni-3 16:38
Jaunputrāni 16:40
Stūrastas 16:43
Litene, Skola 16:54
Litene, Litene 3 16:57
Litene, Miezīši 17:00