Pirmsskolas grupas

Stāmerienas pamatskolas pirmsskolas grupas  

īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu  (01011111)

Adrese:

“Stāmerienas pamatskola”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

“Brīnumi”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405

Tālr.: 64472088, e-mail: stameriena@gulbene.lv

Pirmsskolas grupas Stāmerienas pamatskolā atvērtas no plkst. 07.30 – 18.00

Pirmsskolas grupas Litenē atvērtas no plkst. 07.00 – 19.00

 

Pirmsskolas skolotāji Stāmerienas grupās: Oksana Jakuboviča, Daina Rēdere, Agija Glāzniece, Mudīte Rubene, Ilva Liepiņa (mūzika), Sandis Dzērve (sports)

Pirmsskolas skolotāja palīgi: Evita Indriksone, Ināra Tarvāne

Pirmsskolas skolotāji Litenes grupās: Anda Jesiļeviča, Ginta Ozoliņa, Dace Mihaļonoka, Ilva Liepiņa (mūzika)

Pirmsskolas skolotāja palīgi: Karīna Matisone, Agita Golubcova

Logopēde:  Maija Suntaža

Mācību valoda – latviešu.

Bērnu vecums no kura pieņem grupās: 1,5-6 gadi.